Rabat Taxi Elbląg informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika. Lokalizacja użytkownika jest opcjonalna i wykorzystywana jedynie na potrzeby funkcji aplikacji w celu ułatwienia zdefiniowania punktu odbioru i/lub docelowego. Nr telefonu wykorzystywany jest do uwierzytelnienia użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety.

Taxity